Förebygger mobbning!

publicerat i Allmänt;
"Ett projekt i England och USA, CAPSLE -programmet, har framgångsrikt använt sig av mentalisering för att hantera mobbing. Istället för att fokusera på mobbaren och offret har man istället lyft fram alla de som står och tittar på, och med sin passivitet möjliggör mobbningen. Syftet med programmet är att öpa empatin och att träna eleverna att bli mer medvetna om andra människors känslor och tankar. Bland annat arbetar man med olika rollspel"Ett steg åt rätt riktning! Hoppas vi alla fortsätter att se att detta är ett världsproblem som måste öppna folks ögon, tillsammans kan vi göra en förändring! tack!